Không Được Đăng Nhập Vào Tài Khoản Trong Khi Shop Đang Xử Lý Đơn Hàng Của Bạn. Nếu Cố Tình Vào Tài Khoản Sẽ Có Tỉ Lệ Bị Mất GamePass Hoặc Đơn Sẽ Bị Hủy, Trừ Tiền.

Kiểm Tra Kỹ Thông Tin, Tắt Xác Minh 2 Bước (2Step) Trước Khi Đặt Đơn Hàng

STT Thông Tin Gói Nội Dung Trạng Thái Thời Gian
Chát Hỗ Trợ
CHAT NGAY